top of page

Dan Tri newspaper features KOTO


"KOTO không chỉ nổi tiếng là một nhà hàng từng đón tiếp các nhân vật quan trọng, mà đây còn là một doanh nghiệp xã hội với hướng đi nhân văn và vì cộng đồng trong hàng chục năm qua", trích Diễn đàn Dân trí Việt Nam.

148 views
bottom of page