top of page

Jimmy Pham Receives Award in Korea

Founder of social enterprise KOTO to receive honorable award for making a better Asia

[Vietnam, 26 August 2013]—KOTO Founder and Executive Chairman Jimmy Pham Viet Tuan AM has been chosen to receive the 5th Ilga Award. The Ilga Award is given annually by the Ilga Foundation to recognize the contributions of people around the world who work towards a better development of Asia and its people.

Mr Jimmy Pham AM becomes the 5th Ilga Award recipient from a first social republic country after a three-tier selection process of the Ilga Foundation Award Committee, served by distinguished and respected Korean experts from various fields. "The honorable recognition realizes the strong belief of Korean community, partners and friends alliance with KOTO and its life changing program alongside the street and disadvantaged youth in Vietnam," said Founder and Executive Chairman Jimmy Pham AM. "We look forward to have further collaboration with the Korean community to help more beneficiaries of the KOTO training program."

"Jimmy Pham was nominated for the Ilga Award based on his endeavors to improve the lives of Vietnamese youth much like how Ilga KIM Yongki worked to motivate the Korean people out of despair and poverty," said a representative from Ilga Foundation.

Jimmy Pham AM was born in Vietnam in 1972 to a Vietnamese mother and a Korean father. He migrated to Sydney Australia as a young child with his mother and 4 older siblings. His interest in tourism led him to enter the hospitality management field. In 1996 he went back to Vietnam for the first time as a tour operator where he witnessed the plight of at-risk youth on the streets of Hanoi. Jimmy was appointed a Member of the Order of Australia (AM) in January 2013, an honour acknowledging his significant service to the community, particularly with marginalized children and youth in Vietnam.

KOTO is a pioneer social enterprise in Vietnam that Jimmy Pham AM found with the mission of providing vocational skills which would empower the street and disadvantaged youth to find good jobs thus enable them a secure future. KOTO has trained over 500 graduates with 100% job placement. The successes of KOTO in its 14 years already prove how a 24-month intensive training program in life skills, English language and restaurant hospitality can be accomplished.

Mr Jimmy Pham AM will receive the Ilga Award at 11:00 a.m., Saturday, September 7th at the Auditorium of National Agricultural Cooperative Federation (Seoul, Korea).

Please visit www.koto.com.au for more news on KOTO and Jimmy Pham AM.

Người sáng lập doanh nghiệp xã hội KOTO nhận giải thưởng danh dự Châu Á

[Việt Nam ngày 26 tháng 8 năm 2013] - Người sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp xã hội KOTO Ông Jimmy Phạm Việt Tuấn AM đã được lựa chọn nhận giải thưởng IIga lần thứ 5. Đây là giải thưởng của Quỹ IIga nhằm vinh danh cống hiến những người trên khắp thế giới đang nỗ lực làm việc vì sự phát triển tốt đẹp hơn của đất nước và con người tại châu Á. Ông Jimmy Phạm AM trở thành người chiến thắng của giải thưởng Ilga đại diện cho một nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên sau 3 vòng lựa chọn của Ủy ban Giải thưởng Quỹ Ilga là các chuyên gia cấp cao và danh dự của Hàn Quốc thuộc các lĩnh vực khác nhau.

"Giải thưởng vinh dự này thể hiện niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng, những đối tác và bạn bè Hàn Quốc dành cho KOTO và sứ mệnh của KOTO trong việc thay đổi cuộc đời các thanh thiếu niên đường phố và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Việt Nam," ông Jimmy Phạm AM chia sẻ. "Chúng tôi hy vọng có cơ hội được hợp tác trong tương lai với cộng đồng và đối tác từ phía Hàn Quốc để giúp đỡ được nhiều hơn nữa những đối tượng hưởng lợi từ chương trình đào tạo của mình." Đại diện Quỹ Ilga phát biểu: "Ông Jimmy Phạm đã được đề cử cho giải thưởng Ilga dựa trên những nỗ lực của mình nhằm thay đổi cuộc sống của thanh niên đường phố và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Việt Nam cũng giống như những gì mà nhà sáng lập Quỹ Ilga KIM Yongki đã cố gắng thực hiện với mục đích giúp người dân Hàn Quốc thoát ra khỏi sự tuyệt vọng và nghèo đói."

Ông Jimmy Phạm AM sinh ra tại Việt Nam năm 1972 với 2 dòng máu Hàn – Việt. Ông cùng mẹ và 4 anh chị em nhập cư sinh sống tại Sydney Úc khi còn rất nhỏ. Ông đam mê ngành du lịch và theo học ngành quản trị du lịch khách sạn. Năm 1996, ông quay trở về Việt Nam lần đầu tiên với tư cách là hướng dẫn viên du lịch, đây cũng là lần đầu tiên ông được chứng kiến cảnh ngộ khó khăn của những đứa trẻ lang thang trên đường phố Hà Nội. Vào tháng 1 năm 2013, ông đã được trao giải thưởng Công Dân Danh Dự Úc (AM) dành cho những cống hiến cộng đồng ý nghĩa của mình cho thanh thiếu niên và trẻ em ở Việt Nam. KOTO là doanh nghiệp xã hội tiên phong tại Việt Nam do ông Jimmy Phạm xây dựng với sứ mệnh cung cấp kỹ năng nghề cho thanh thiếu niên đường phố và có hoàn cảnh đặc biệt để họ có thể tìm được việc làm ổn định xây dựng một tương lai vững chắc cho mình. Chương trình dạy nghề đã đào tạo trên 500 học viên với tỷ lệ việc làm sau khi ra trường là 100%. 14 năm phát triển ổn định của tổ chức đánh dấu sự thành công của KOTO cùng với chương trình dạy nghề chuyên sâu 24 tháng trong kỹ năng sống, tiếng Anh và dịch vụ khách sạn nhà hàng.

Ông Jimmy Phạm sẽ nhận giải thưởng IIga vào lúc 11h sáng thứ bảy ngày 7 tháng 9 tại Phòng Hội nghị của Liên đoàn Hợp tác Nông nghiệp Quốc gia, thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Để biết thêm thông tin về KOTO và về Jimmy Phạm AM, vui lòng tham khảo trang web của chúng tôi tại www.koto.com.au

380 views
bottom of page