BE A PART OF KOTO

WORK WITH US

Front of House Staff/ Nhân viên phục vụ

Reporting Structure/Báo cáo:  This position reports directly to Restaurant manager / Báo cáo trực tiếp lên Quản lý nhà hàng

 

Work location/Địa điểm làm việc:  KOTO Van Mieu - Hanoi, or KOTO SaiGon - Ho Chi Minh City/ KOTO Văn Miếu - Hà Nội, hoặc KOTO Sài Gòn - TP.HCM

 

Key Working Relations/Bộ phận làm việc liên quan:

       Internal: Trainees, Trainers, Operation staff and all KOTO staff

Nội bộ: Học viên, các giáo viên, nhân viên nhà hàng và nhân viên KOTO

     

       External: Customers, Service providers and community service partners

Bên ngoài: Các khách hàng, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác dịch vụ cộng đồng

Responsibilities/Nhiệm vụ:

 

 • Comply with all food and beverage regulations/ Tuân thủ các qui định về thức ăn và nước uống.

 • Maintain hygiene of working area and equipments, tools. Use “check list” as a tool and measure of work/ Bảo quản vệ sinh các khu vực làm việc và các trang thiết bị, dụng cụ đi kèm. Sử dụng các văn bản “check list” làm công cụ và thước đo công việc.

 • Implement the customer service process “30 steps service procedure”Thực hiện qui trình phục vụ khách hàng theo “30 steps service procedure”.

 • Co-ordinate with colleagues, trainess, cashier and manager to ensure smooth operation and guest satisfactionPhối hợp với đồng nghiệp, học viên thực tập, thu ngân và quản lý để đảm bảo hoạt động phục vụ và làm khách hàng hài lòng.

 • Report incidents to Restaurant Manager or Leader shift to find the solution that is quickest and bestBáo cáo ngay lập tức sự cố xảy ra trong nhà hàng cho quản lý hoặc trưởng ca để tìm phương án giải quyết nhanh nhất và đúng nhất.

 • End of shift must hand over to the next shift, clear and exact. If there is special attention, should be recorded in the handover bookHết ca phải bàn giao công việc cho người kế nhiệm cụ thể, rõ ràng và chính xác. Nếu có chú ý đặc biệt gì cần ghi vào sổ bàn giao.

 • Guide trainees/ Hướng dẫn học viên thực tập.

 • Perform other duties as and when assigned by the Management / Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban quản lý.

 

 

Qualifications/ Bằng cấp

 • Formal training certificate/ degree in hospitality/ Chứng chỉ đào tạo chính thức/ bằng cấp về dịch vụ nhà hàng khách sạn.

 • Having minimum 2 years experience working in a hospitality enviroment/ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng khách sạn.

Well-developed technical skills in the following areas/Kỹ năng cá nhân cần có:

 • Having thorough understanding about the hospitality, experience with restaurant serviceCó hiểu biết về ngành dịch vụ, hiểu biết và kinh nghiệm trong phục vụ nhà hàng.

 • Strong organizational with the ability to perform well in a fast-paced enviroment/ Kỹ năng tổ chức với khả năng hoạt động tốt trong môi trường làm việc nhanh.

 • Active listening and communication skillsKỹ năng lắng nghe và giao tiếp.

 • Spoken English language skillsThành thạo kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

 • Team spirit/ Tinh thần làm việc nhóm.

 • Flexibility to work in shiftsKhả năng làm việc linh hoạt.

 • Ability to memorise orders/ Khả năng ghi nhớ các order.

 • Well presentation skillsKỹ năng trình bày tốt.

 

Personal attributes/ Tính cách cần thiết:

 • Attentiveness and patienceTập trung và kiên nhẫn.

 • Ability to remain calm under pressure/ Khả năng bình tĩnh dưới áp lực.

 • High level motivationKhả năng khích lệ tinh thần.

 • Cross cultural understandingSự hiểu biết đa văn hóa.

 • Positive attitude and disposition/ Thái độ tích cực và vui vẻ.

Deadline/Hạn chót nộp hồ sơ: Until the position has been filled

 

 

Our contact details/ thông tin liên lạc:
Human resource Department of KOTO - Vietnam
Address/Địa chỉ: KOTO Training center/ TT đào tạo KOTO - 11/670 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.

Interested candidates are invited to send their CV and Cover letter to/Anh chị vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email sau: recruitment@koto.com.au