top of page

BE A PART OF KOTO

WORK WITH US

GIÁM SÁT KHU KÝ TÚC XÁ

Phòng ban: Quản lý học viên và cựu học viên

Phòng ban báo cáo: Trưởng phòng Quản lý học viên và Cựu học viên

Quan hệ làm việc chính:

Nội bộ: Học viên, nhân viên, tình nguyện viên

Bên ngoài: Nhà tài trợ và nhân viên phòng quản lý học viên và cựu học viên

Mô tả công việc:

Nhân viên giám sát khu KTX có trách nhiệm về sự an toàn của các học viên bên ngoài lớp học và giám sát các hoạt động sau giờ học. Hỗ trợ việc tư vấn chung, đến các vấn đề sức khỏe sau giờ học, giám sát hoạt động của học viên như ra vào và các nội quy của KOTO, Nhân viên giám staf KTX đồng thời có trách nhiệm chăm sóc cho các học viên và báo cáo các vấn đề như sức khỏe, nội quy của học viên tới các nhân viên phụ trách,  hỗ trợ nhân viên thư viện mở cửa các buổi tối trong tuần, chăm sóc y tế cho các học viên.

 

Trách nhiệm:

 1. Giám sát hoạt động của học viên và kỷ luật sau giờ học

 2. Sắp xếp và quản lý việc sử dụng KTX của học viên

 3. Hỗ trợ các hoạt động của học viên sau giờ học

 4. Các công việc khác

 Công việc cụ thể

 1. Giám sát hoạt động của học viên và kỷ luật sau giờ học.

 • Rà soát và cập nhật nội qui khu vực KTX cho học viên

 • Xử lý và báo cáo các trường hợp vi phạm nội quy của học viên sau giờ học và giờ làm việc theo quy trình xử lý kỷ luật đã được đề ra.

 • Đảm bảo các học viên tuân thủ đúng giờ giấc qui định khi đi ra ngoài

 • Đảm bảo các yêu cầu cấp thiết của học viên được xử lý và giải quyết

 • Xác định những vấn đề hành vi tiềm ẩn và khuyến khích học viên đến gặp Điều phối viên y tế hoặc Cán bộ phụ trách kỷ luật

 • Khuyến khích và hỗ trợ tinh thần cho học viên

 • Gọi điện hoặc nói với giáo viên, cấp trên, cũng như Điều phối viên Thực tập (hoặc nếu cần thiết báo với  Trưởng phòng Quản lý học viên và Cựu học viên)  nếu như các học viên không thể tham dự lớp học hoặc đi làm

 • Báo cáo với Điều phối viên y tế, nếu một học viên không thể đi học hoặc đi làm vì bị ốm hoặc bị thương.

 

  2. Sắp xếp và quản lý việc sử dụng KTX

 • Cung cấp và duy trì môi trường sống lành mạnh, an toàn và tích cực cho học viên

 • Phối hợp giám sát hệ thống camera trong khu vực trường học

 • Theo dõi và đôn đốc việc trực nhật của học viên theo lịch đã được phân công

 • Lên kế hoạch kiểm tra định kỳ và bảo quản trang thiết bị, dụng cụ trong khu vực KTX

 

  3. Hỗ trợ hoạt động của học viên sau giờ làm việc

 • Hợp tác chặt chẽ với Điều phối học viên và Thư viện để tổ chức và duy trì các hoạt động cuối tuần cho học viên bao gồm cả hoạt động của Hội đồng học viên

 • Mở cửa và quản lý Thư viện vào thời gian sau giờ học và cuối tuần theo lịch

 • Nhắc nhở học viên  trong việc tuân thủ những quy định của Thư viện

 • Xử lý và báo cáo các trường hợp học viên vi phạm nội qui sử dụng thư viện

  4. Các công việc khác

 • Hoàn thành công việc hành chính theo chỉ dẫn của Quản lý học viên và cựu học viên

 • Báo cáo về nhiệm vụ, dự án và bất kỳ khó khăn nào tại cuộc họp của bộ phận hàng tuần

 • Giao tiếp cởi mở với các thành viên trong phòng

 • Thực thi các quy định của KOTO liên quan đến hành vi và đạo đức của học viên

 • Mở rộng các giá trị của KOTO

Kỹ năng và kinh nghiệm yêu cầu:

 • Có thể ở tại trung tâm KOTO

 • Đã có kinh nghiệm làm việc với thanh thiếu niên/ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

 • Chịu được áp lực từ môi trường làm việc

 • Có khả năng làm việc độc lập và chủ động

 • Kỹ năng máy tính

 • Kỹ năng tổ chức và lên kế hoạch

 • Kỹ năng giám sát và xử lý tình huống

 • Kỹ năng xử lý kỷ luật

 • Kỹ năng giao tiếp tốt

 • Kỹ năng quản lý con người (behavioral management)

 • Có phẩm chất đạo đức tốt

 

Trình độ chuyên môn

Đã có kinh nghiệm làm việc với thanh thiếu niên

Tính cách cá nhân

 • Kiên nhẫn và có trách nhiệm cao với công việc

 • Linh hoạt và thích nghi

 • Có tính công bằng và nghiêm túc (nghiệm khắc) 

 • Có sự quan tâm và thấu hiểu với đối tượng làm việc

 • Có thái độ chín chắn, đúng mực, chuyên cần và tôn trọng mọi người xung quanh

Anh chị vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email sau: trang.nguyendieu@koto.com.au

bottom of page