July 31, 2017

In late 2016, Jimmy Pham – KOTO Founder/Executive Chairman and KOTO graduate Huong Dang were invited to speak at Australian International Education Conference as plenary keynote speakers on the topic “Recipe for life’s success” organized by IDP Australia. There were 1,200 people from the international educational sector attended the conference. IDP has never ceases to amaze KOTO for its strong support over the year and in 2017, we formed the...

July 18, 2017

Bạn thấy rất nhiều trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn? Bạn mong muốn có thể làm gì đó để thay đổi cuộc sống của các em nhỏ? Không thể lúc nào cũng trợ giúp tiền và đồ ăn cho các em để sống qua ngày, hãy giới thiệu các em đến với KOTO để trao cho các em cơ hội thực sự để thay đổi cuộc đời.

KOTO là một doanh nghiệp xã hội hoạt động nhân đạo, đào tạo hướng nghiệp, giáo dục định hướng và tạo công ăn việc làm miễn phí cho các...

Please reload

Featured Posts

Why this Australian started a cooking school for street kids in Vietnam

February 25, 2020

1/10
Please reload

Search By Tags
Please reload

Recent Posts

February 13, 2020

November 10, 2019

Please reload

Archive