February 26, 2017

The 2017 POSCO TJ Park Prize for Community Development & Philanthropy has been awarded to Mr. Jimmy Pham – KOTO Founder - in recognition of his significant contribution to disadvantaged youth in Vietnam.

On March 29, Mr. Pham will be conferred with his award at a large ceremony in Seoul, Korea. – The annual POSCO TJ Park Prizes recognize individuals and organisations, which have made significant contributions in the fields of science, technol...

February 15, 2017

KOTO là một doanh nghiệp xã hội hoạt động nhân đạo, đào tạo hướng nghiệp, giáo dục định hướng và tạo công ăn việc làm miễn phí cho các thanh thiếu niên đường phố, lang thang cơ nhỡ; các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số tại các vùng miền đặc biệt khó khăn, nạn nhân buôn bán phụ nữ, trẻ em và bạo hành gia đình ở độ tuổi 16 - 22 tuổi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. KOTO đã hoạt động từ năm 1999 với lĩnh vực đào tạo gồm 2 n...

Please reload

Featured Posts

Why this Australian started a cooking school for street kids in Vietnam

February 25, 2020

1/10
Please reload

Search By Tags
Please reload

Recent Posts

February 13, 2020

November 10, 2019

Please reload

Archive